คานาซาวะ → ชินยามากุจิ

出发时间:
01:31 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  05:10 - 09:48
  4h 38min JPY 16,730 2 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  05:10
  07:08
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  07:18
  07:51
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:56
  09:48
 2. 2
  05:35 - 10:33
  4h 58min JPY 16,840 1 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  07:51
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  08:26
  10:33
 3. 3
  05:35 - 10:33
  4h 58min JPY 16,500 1 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  08:17
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:41
  10:33
 4. 4
  05:10 - 10:33
  5h 23min JPY 17,830 2 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  05:10
  07:08
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  07:15
  08:12
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  08:26
  10:33
 5. 5
  01:31 - 09:57
  8h 26min JPY 335,450
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  01:31
  09:57
zoom bar parts