คานาซาวะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出发时间:
18:24 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  18:47 - 20:42
  1h 55min JPY 9,700 1 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:47
  19:53
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  20:04
  20:30
  上田
  火车站
  温泉口
  20:30
  20:42
 2. 2
  19:02 - 20:57
  1h 55min JPY 9,700 无换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  19:02
  20:45
  上田
  火车站
  温泉口
  20:45
  20:57
 3. 3
  18:47 - 21:02
  2h 15min JPY 9,700 1 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:47
  19:53
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  20:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  20:50
  上田
  火车站
  温泉口
  20:50
  21:02
 4. 4
  18:24 - 21:54
  3h 30min JPY 114,070
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  18:24
  21:54
zoom bar parts