คานาซาวะ → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

出发时间:
09:53 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  09:54 - 13:24
  3h 30min JPY 10,360 3 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:54
  12:09
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  12:24
  12:58
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:06
  13:09
  伏见(爱知县)
  伏見(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:13
  13:17
  上前津
  火车站
  8号口
  13:17
  13:24
 2. 2
  09:54 - 13:52
  3h 58min JPY 8,370 5 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:54
  11:14
  敦贺
  敦賀
  火车站
  timetable 时刻表
  11:23
  11:39
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  timetable 时刻表
  12:07
  12:42
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:25
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:32
  13:37
  久屋大道
  久屋大通
  火车站
  timetable 时刻表
  13:40
  13:46
  上前津
  火车站
  9号口
  13:46
  13:52
 3. 3
  10:48 - 14:10
  3h 22min JPY 7,580 2 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  10:48
  12:45
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:25
  名古屋
  火车站
  广小路口
  13:25
  13:31
  名古屋站(名古屋市营巴士)
  名古屋駅〔名古屋市営バス〕
  公交车站
  21番のりば
  13:33
  14:08
  大须万松寺通
  大須万松寺通
  公交车站
  14:08
  14:10
 4. 4
  10:48 - 14:39
  3h 51min JPY 6,920 3 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  10:48
  12:45
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  13:00
  13:35
  大垣
  火车站
  timetable 时刻表
  13:41
  14:19
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:29
  14:33
  上前津
  火车站
  9号口
  14:33
  14:39
 5. 5
  09:53 - 12:57
  3h 4min JPY 97,400
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  09:53
  12:57
zoom bar parts