คานาซาวะ → AKIZU NO GARTEN

出发时间:
17:20 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  17:31 - 23:32
  6h 1min JPY 11,330 1 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  17:31
  20:03
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  20:15
  22:41
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  22:41
  23:32
 2. 2
  17:31 - 00:49
  7h 18min JPY 10,180 3 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  17:31
  20:09
  大阪
  火车站
  20:09
  20:16
  梅田(大阪Metro地铁)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:16
  20:31
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  20:37
  21:44
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  21:57
  23:58
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  23:58
  00:49
 3. 3
  17:20 - 23:17
  5h 57min JPY 177,750
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  17:20
  23:17
zoom bar parts