คานาซาวะ → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出发时间:
13:07 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  14:46 - 19:07
  4h 21min JPY 37,520 2 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  西口
  14:46
  14:50
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  3番のりば
  14:50
  15:30
  小松空港(バス)
  公交车站
  15:30
  15:34
  小松机场
  小松空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:10
  17:45
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  19:00
  筑前前原
  火车站
  北口
  19:00
  19:07
 2. 2
  13:20 - 19:31
  6h 11min JPY 19,060 2 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  15:36
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  15:46
  18:30
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  18:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  19:24
  筑前前原
  火车站
  北口
  19:24
  19:31
 3. 3
  13:20 - 19:59
  6h 39min JPY 18,630 2 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  15:59
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:18
  19:02
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  19:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  19:52
  筑前前原
  火车站
  北口
  19:52
  19:59
 4. 4
  13:07 - 23:40
  10h 33min JPY 307,900
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  13:07
  23:40
zoom bar parts