คานาซาวะ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

出发时间:
11:36 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  12:48 - 20:35
  7h 47min JPY 37,160 4 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  12:48
  14:45
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  14:53
  15:27
  新大阪
  火车站
  中央口
  15:27
  15:37
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  1番のりば
  15:40
  16:05
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  16:05
  16:11
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:45
  17:55
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:00
  18:03
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  3番のりば
  18:28
  20:24
  竹田玉来
  公交车站
  20:24
  20:35
 2. 2
  12:14 - 20:35
  8h 21min JPY 36,010 3 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  12:14
  14:37
  京都
  火车站
  八条东口
  14:37
  14:45
  京都站八条口
  京都駅八条口
  公交车站
  G3のりば
  14:50
  15:45
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  15:45
  15:51
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:45
  17:55
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:00
  18:03
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  3番のりば
  18:28
  20:24
  竹田玉来
  公交车站
  20:24
  20:35
 3. 3
  11:48 - 20:47
  8h 59min JPY 20,940 4 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  11:48
  13:45
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  13:53
  14:12
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  14:23
  16:50
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:08
  18:37
  大分
  火车站
  timetable 时刻表
  19:05
  20:22
  丰后竹田
  豊後竹田
  火车站
  20:22
  20:47
 4. 4
  12:14 - 21:41
  9h 27min JPY 20,620 3 换乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  12:14
  15:00
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:18
  17:45
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:08
  19:35
  大分
  火车站
  timetable 时刻表
  19:48
  21:16
  丰后竹田
  豊後竹田
  火车站
  21:16
  21:41
 5. 5
  11:36 - 23:15
  11h 39min JPY 379,050
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  11:36
  23:15
zoom bar parts