เกียวโต → ชินยามากุจิ

出发时间:
09:13 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  09:46 - 12:03
  2h 17min JPY 13,320 1 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  09:46
  11:23
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  11:33
  12:03
 2. 2
  09:30 - 12:03
  2h 33min JPY 12,980 1 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  09:30
  09:53
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:06
  12:03
 3. 3
  10:07 - 12:16
  2h 9min JPY 13,320 无换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  10:07
  12:16
 4. 4
  09:13 - 14:56
  5h 43min JPY 165,300
  cancel cancel
  เกียวโต
  09:13
  14:56
zoom bar parts