เกียวโต → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
12:22 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  12:40 - 15:44
  3h 4min JPY 8,490 2 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  12:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  14:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  15:04
  15:27
  富山
  火车站
  正面口
  15:27
  15:35
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  15:35
  15:41
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  15:41
  15:44
 2. 2
  12:40 - 16:24
  3h 44min JPY 7,970 2 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  12:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  14:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  15:07
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  16:05
  富山
  火车站
  正面口
  16:05
  16:13
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  16:15
  16:21
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  16:21
  16:24
 3. 3
  12:40 - 16:25
  3h 45min JPY 7,470 1 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  12:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  14:55
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  14:55
  15:01
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  15:20
  16:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  16:17
  16:25
 4. 4
  12:40 - 16:26
  3h 46min JPY 7,940 IC JPY 7,910 2 换乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  火车站
  timetable 时刻表
  12:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  14:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  15:07
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  16:05
  富山
  火车站
  正面口
  16:05
  16:11
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  16:14
  16:20
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  16:20
  16:26
 5. 5
  12:22 - 16:20
  3h 58min JPY 110,910
  cancel cancel
  เกียวโต
  12:22
  16:20
zoom bar parts