มิยะจิมะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
14:59 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  20:00 - 12:46
  16h 46min JPY 24,080 9 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  20:00
  20:10
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  20:12
  20:18
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:28
  20:58
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  21:19
  22:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  23:29
  京都
  火车站
  西口
  23:29
  23:37
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公交车站
  23:40
  05:46
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  05:46
  05:55
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  06:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  津幡
  火车站
  07:55
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  09:06
  穴水
  火车站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  09:15
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 2. 2
  18:30 - 12:46
  18h 16min JPY 19,190 IC JPY 19,170 6 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  18:30
  18:40
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  18:42
  18:47
  广电宫岛口
  広電宮島口
  火车站
  timetable 时刻表
  18:48
  直达列车
  继续坐同一列车
  广电西广岛(己斐)
  広電西広島(己斐)
  火车站
  19:40
  纸屋町西
  紙屋町西
  火车站
  19:40
  19:44
  广岛巴士中心
  広島バスセンター
  公交车站
  19:45
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:05
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 3. 3
  18:40 - 13:01
  18h 21min JPY 19,860 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  18:40
  18:50
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  18:52
  18:58
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:07
  19:38
  广岛
  広島
  火车站
  新干线口
  19:38
  19:47
  广岛站新干线口
  広島駅新幹線口
  公交车站
  20:00
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:05
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  11:07
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  12:23
  13:01
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:01
  13:01
 4. 4
  16:25 - 13:01
  20h 36min JPY 20,320 8 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  16:25
  16:35
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  16:37
  16:43
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:44
  18:43
  糸崎
  火车站
  timetable 时刻表
  18:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  冈山
  岡山
  火车站
  21:54
  姬路
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  21:56
  23:29
  京都
  火车站
  西口
  23:29
  23:37
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公交车站
  23:40
  05:46
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  05:46
  05:55
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  06:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  津幡
  火车站
  07:55
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  09:06
  穴水
  火车站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  09:15
  11:07
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  12:23
  13:01
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:01
  13:01
 5. 5
  14:59 - 00:31
  9h 32min JPY 211,910
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  14:59
  00:31
zoom bar parts