มิยะจิมะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出发时间:
15:31 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  15:55 - 03:00
  11h 5min JPY 22,390 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  15:55
  16:05
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  16:07
  16:13
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:18
  16:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  17:01
  20:54
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  21:08
  22:05
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  22:26
  23:12
  沼田
  火车站
  23:12
  03:00
 2. 2
  15:55 - 03:15
  11h 20min JPY 22,390 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  15:55
  16:05
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  16:07
  16:13
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:18
  16:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  17:01
  20:54
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  21:08
  22:05
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  22:26
  22:56
  敷岛
  敷島
  火车站
  22:56
  03:15
 3. 3
  15:45 - 03:40
  11h 55min JPY 19,880 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  15:45
  15:55
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  15:57
  16:04
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:04
  16:32
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  16:42
  20:36
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:59
  22:50
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  23:52
  沼田
  火车站
  23:52
  03:40
 4. 4
  15:40 - 03:40
  12h 0min JPY 19,880 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  15:40
  15:50
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  15:52
  15:58
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:00
  16:20
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  16:42
  20:28
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  22:50
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  23:52
  沼田
  火车站
  23:52
  03:40
 5. 5
  15:31 - 02:07
  10h 36min JPY 247,430
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  15:31
  02:07
zoom bar parts