มิยะจิมะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
19:46 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  20:00 - 07:31
  11h 31min JPY 12,380 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  20:00
  20:10
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  20:12
  20:18
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:28
  20:58
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  21:19
  22:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  00:00
  野洲
  火车站
  timetable 时刻表
  00:12
  00:46
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  06:04
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  06:04
  07:31
 2. 2
  20:00 - 08:01
  12h 1min JPY 12,760 6 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  20:00
  20:10
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  20:12
  20:18
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:28
  20:58
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  21:19
  22:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  23:44
  石山
  火车站
  timetable 时刻表
  23:52
  00:46
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  06:04
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  06:04
  06:06
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  07:04
  07:20
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  07:20
  08:01
 3. 3
  22:14 - 09:35
  11h 21min JPY 9,980 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  22:14
  22:24
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  22:26
  22:32
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  22:32
  22:59
  广岛
  広島
  火车站
  新干线口
  22:59
  23:04
  巴士站广岛站北口
  バスステーション広島駅北口
  公交车站
  23:30
  05:40
  大阪站前(东梅田站)
  大阪駅前〔東梅田駅〕
  公交车站
  05:40
  05:53
  大阪
  火车站
  中央南口
  timetable 时刻表
  05:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  07:44
  坂田
  火车站
  timetable 时刻表
  08:07
  08:36
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  08:36
  08:38
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  08:38
  08:54
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  08:54
  09:35
 4. 4
  21:25 - 09:35
  12h 10min JPY 11,860 5 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  21:25
  21:35
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  21:37
  21:43
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:54
  23:00
  西条(广岛县)
  西条(広島県)
  火车站
  23:00
  23:03
  西条站
  西条駅(広島県)
  公交车站
  23:33
  05:00
  大阪站JR高速巴士总站
  大阪駅JR高速バスターミナル
  公交车站
  05:00
  05:11
  大阪
  火车站
  樱桥口
  timetable 时刻表
  05:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  07:50
  长滨
  長浜
  火车站
  timetable 时刻表
  07:53
  08:09
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  08:09
  08:11
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  08:38
  08:54
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  08:54
  09:35
 5. 5
  19:46 - 01:32
  5h 46min JPY 140,830
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  19:46
  01:32
zoom bar parts