มิยะจิมะ → แมคโดนัลด์มัตสึยาม่ามิสึฮามะ

出发时间:
11:43 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  13:55 - 17:06
  3h 11min JPY 9,350 2 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  13:55
  14:17
  广岛宇品港
  広島宇品港
  港口
  15:00
  16:17
  松山观光港
  松山観光港〔航路〕
  港口
  16:19
  16:30
  高滨(爱媛县)
  高浜(愛媛県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:43
  16:51
  山西
  火车站
  16:51
  17:06
 2. 2
  13:55 - 17:06
  3h 11min JPY 9,300 2 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  13:55
  14:17
  广岛宇品港
  広島宇品港
  港口
  15:00
  16:17
  松山观光港
  松山観光港〔航路〕
  港口
  16:19
  16:30
  高滨(爱媛县)
  高浜(愛媛県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:43
  16:49
  三津
  火车站
  16:49
  17:06
 3. 3
  12:40 - 17:35
  4h 55min JPY 4,700 3 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  12:40
  12:50
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  12:52
  12:58
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:34
  岩国
  火车站
  timetable 时刻表
  13:44
  14:13
  柳井港
  火车站
  14:13
  14:18
  柳井港(航线)
  柳井港〔航路〕
  港口
  14:45
  17:20
  三津滨港
  三津浜港
  港口
  17:22
  17:35
 4. 4
  13:55 - 17:37
  3h 42min JPY 10,460 3 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  13:55
  14:17
  广岛宇品港
  広島宇品港
  港口
  15:00
  16:17
  松山观光港
  松山観光港〔航路〕
  港口
  16:19
  16:21
  松山观光港
  松山観光港
  公交车站
  16:30
  16:58
  松山市站
  松山市駅
  公交车站
  16:58
  17:01
  松山市站
  松山市駅
  公交车站
  4番のりば
  17:05
  17:36
  西署前
  西署前(愛媛県)
  公交车站
  17:36
  17:37
 5. 5
  11:43 - 15:09
  3h 26min JPY 66,360
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  11:43
  15:09
zoom bar parts