มิยะจิมะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
19:35 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:45 - 23:10
  3h 25min JPY 10,230 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  19:45
  19:55
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  19:57
  20:04
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:07
  20:39
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  20:49
  21:51
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  22:04
  22:07
  中洲川端
  火车站
  3号口
  22:07
  22:14
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  22:22
  23:06
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  23:06
  23:10
 2. 2
  19:45 - 23:10
  3h 25min JPY 10,120 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  19:45
  19:55
  宫岛口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  19:57
  20:04
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:07
  20:39
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  20:49
  21:51
  博多
  火车站
  博多口
  21:51
  21:59
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  1F2番のりば
  22:03
  22:14
  东中洲
  東中洲
  公交车站
  22:14
  22:18
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  22:22
  23:06
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  23:06
  23:10
 3. 3
  20:00 - 23:40
  3h 40min JPY 10,230 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  20:00
  20:10
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  20:12
  20:18
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:27
  20:58
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  21:20
  22:22
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  22:32
  22:35
  中洲川端
  火车站
  3号口
  22:35
  22:42
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  22:52
  23:36
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  23:36
  23:40
 4. 4
  20:00 - 23:40
  3h 40min JPY 10,120 4 换乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  港口
  20:00
  20:10
  宫岛口(宫岛航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  20:12
  20:18
  宫岛口(山阳本线)
  宮島口(山陽本線)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:27
  20:58
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  21:20
  22:22
  博多
  火车站
  博多口
  22:22
  22:30
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  1F2番のりば
  22:33
  22:39
  吴服町(三井大楼)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公交车站
  22:39
  22:46
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公交车站
  22:54
  23:36
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  23:36
  23:40
 5. 5
  19:35 - 22:44
  3h 9min JPY 69,210
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  19:35
  22:44
zoom bar parts