คินุกาวะอนเซ็น → ฟุกุจุยะ

出发时间:
23:08 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  07:21 - 09:55
  2h 34min JPY 1,780 IC JPY 1,773 1 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  07:21
  08:17
  栃木
  火车站
  北口
  08:17
  08:20
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  08:40
  09:50
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  09:50
  09:55
 2. 2
  07:21 - 09:55
  2h 34min JPY 1,980 IC JPY 1,973 2 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  07:21
  08:17
  栃木
  火车站
  北口
  08:17
  08:20
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  08:20
  08:26
  永岛前
  永島前
  公交车站
  08:58
  09:50
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  09:50
  09:55
 3. 3
  06:49 - 09:55
  3h 6min JPY 940 IC JPY 933 3 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:49
  07:11
  下今市
  火车站
  timetable 时刻表
  07:13
  07:59
  新栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  08:04
  08:08
  栃木
  火车站
  北口
  08:08
  08:11
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  08:40
  09:50
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  09:50
  09:55
 4. 4
  06:08 - 09:55
  3h 47min JPY 940 IC JPY 933 1 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  下今市
  火车站
  07:22
  栃木
  火车站
  北口
  07:22
  07:25
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  08:40
  09:50
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  09:50
  09:55
 5. 5
  23:08 - 00:25
  1h 17min JPY 32,640
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  23:08
  00:25
zoom bar parts