คินุกาวะอนเซ็น → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
05:30 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  06:41 - 11:38
  4h 57min JPY 5,950 IC JPY 5,945 5 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:41
  08:12
  春日部
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  08:38
  新越谷
  火车站
  东口
  08:38
  08:44
  南越谷
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  08:45
  09:27
  西国分寺
  火车站
  timetable 时刻表
  09:32
  09:38
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:00
  11:08
  石和温泉
  火车站
  南口
  11:08
  11:10
  石和温泉站
  石和温泉駅
  公交车站
  11:11
  11:23
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  11:23
  11:38
 2. 2
  06:08 - 11:38
  5h 30min JPY 3,880 IC JPY 3,875 4 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  下今市
  火车站
  07:49
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:55
  08:27
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:49
  09:32
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:00
  11:08
  石和温泉
  火车站
  南口
  11:08
  11:10
  石和温泉站
  石和温泉駅
  公交车站
  11:11
  11:23
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  11:23
  11:38
 3. 3
  06:41 - 11:48
  5h 7min JPY 5,320 IC JPY 5,309 3 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:41
  08:36
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  08:44
  08:49
  西日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  08:54
  09:15
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  09:15
  09:20
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  09:25
  11:23
  山梨学院大学
  公交车站
  11:23
  11:48
 4. 4
  06:08 - 12:07
  5h 59min JPY 3,630 IC JPY 3,625 4 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  下今市
  火车站
  07:49
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:55
  08:27
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:49
  09:32
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:38
  09:55
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:56
  11:36
  酒折
  火车站
  11:36
  12:07
 5. 5
  05:30 - 08:42
  3h 12min JPY 87,520
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  05:30
  08:42
zoom bar parts