คินุกาวะอนเซ็น → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
07:56 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  08:10 - 15:48
  7h 38min JPY 20,190 4 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  09:48
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:55
  10:26
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  14:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  15:05
  15:38
  寺家
  火车站
  15:38
  15:41
  寺家站
  寺家駅
  公交车站
  15:45
  15:46
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  15:46
  15:48
 2. 2
  08:10 - 15:48
  7h 38min JPY 20,190 4 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  09:48
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:54
  10:40
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  14:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  15:05
  15:38
  寺家
  火车站
  15:38
  15:41
  寺家站
  寺家駅
  公交车站
  15:45
  15:46
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  15:46
  15:48
 3. 3
  08:10 - 15:52
  7h 42min JPY 20,030 3 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  09:48
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:55
  10:26
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  14:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  15:05
  15:38
  寺家
  火车站
  15:38
  15:52
 4. 4
  08:10 - 15:58
  7h 48min JPY 20,250 4 换乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  09:48
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:55
  10:26
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  14:48
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  15:05
  15:41
  西条(广岛县)
  西条(広島県)
  火车站
  15:41
  15:44
  西条站
  西条駅(広島県)
  公交车站
  15:50
  15:57
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  15:57
  15:58
 5. 5
  07:56 - 18:56
  11h 0min JPY 326,360
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  07:56
  18:56
zoom bar parts