สนามบินคันไซ → AKIZU NO GARTEN

出发时间:
08:05 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  09:49 - 12:09
  2h 20min JPY 4,240 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:49
  10:00
  日根野
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  11:45
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  11:45
  11:48
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公交车站
  12:06
  12:09
 2. 2
  09:06 - 12:09
  3h 3min JPY 4,240 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:06
  09:18
  日根野
  火车站
  timetable 时刻表
  09:47
  11:22
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  11:22
  11:25
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公交车站
  12:06
  12:09
 3. 3
  08:49 - 12:09
  3h 20min JPY 2,820 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:49
  09:00
  日根野
  火车站
  timetable 时刻表
  09:12
  09:43
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  09:51
  10:58
  御坊
  火车站
  timetable 时刻表
  11:03
  11:51
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  11:51
  11:54
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公交车站
  12:06
  12:09
 4. 4
  08:12 - 12:09
  3h 57min JPY 2,820 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:12
  08:23
  日根野
  火车站
  timetable 时刻表
  09:12
  09:43
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  09:51
  10:58
  御坊
  火车站
  timetable 时刻表
  11:03
  11:51
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  11:51
  11:54
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  11:55
  12:06
  上秋津
  公交车站
  12:06
  12:09
 5. 5
  08:05 - 09:33
  1h 28min JPY 39,370
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  08:05
  09:33
zoom bar parts