คามาคุระ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
03:09 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 2 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:15
  06:09
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:28
  08:30
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  09:01
  直江津
  火车站
  09:01
  09:01
 2. 2
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:15
  05:27
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  05:42
  06:19
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:28
  08:30
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  09:01
  直江津
  火车站
  09:01
  09:01
 3. 3
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:15
  06:01
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  06:11
  06:19
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:28
  08:30
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  09:01
  直江津
  火车站
  09:01
  09:01
 4. 4
  05:51 - 09:40
  3h 49min JPY 8,780 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:51
  06:49
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  07:04
  08:14
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  08:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  09:25
  犀泻
  犀潟
  火车站
  timetable 时刻表
  09:31
  09:40
  直江津
  火车站
  09:40
  09:40
 5. 5
  03:09 - 07:47
  4h 38min JPY 147,020
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  03:09
  07:47
zoom bar parts