คามาคุระ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出发时间:
05:51 09/28, 2021
cancel
 1. 1
  06:47 - 12:17
  5h 30min JPY 5,920 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  06:47
  07:00
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  07:01
  07:43
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  07:52
  08:42
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  08:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  涩川
  渋川
  火车站
  09:26
  金岛(群马县)
  金島(群馬県)
  火车站
  09:26
  12:17
 2. 2
  05:51 - 12:17
  6h 26min JPY 3,410 2 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:51
  06:30
  武藏小杉
  武蔵小杉
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  直达列车
  继续坐同一列车
  大崎
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  08:51
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  08:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  涩川
  渋川
  火车站
  09:26
  金岛(群马县)
  金島(群馬県)
  火车站
  09:26
  12:17
 3. 3
  08:34 - 14:09
  5h 35min JPY 5,450 IC JPY 5,450 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  08:34
  09:12
  武藏小杉
  武蔵小杉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:16
  10:06
  浦和
  火车站
  timetable 时刻表
  10:19
  11:57
  中之条
  火车站
  11:57
  11:59
  中之条站
  中之条駅
  公交车站
  3番のりば
  12:25
  12:51
  高山温泉
  公交车站
  12:51
  14:09
 4. 4
  07:39 - 14:09
  6h 30min JPY 4,370 IC JPY 4,365 2 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  07:39
  08:38
  东京
  東京
  火车站
  八重洲中央口
  08:38
  08:58
  东京站八重洲通
  東京駅八重洲通り
  公交车站
  09:00
  12:03
  中之条站入口(沿着145号国道)
  中之条駅入口〔国道145号沿い〕
  公交车站
  12:03
  12:06
  站入口[中之条站]
  駅入口[中之条駅]
  公交车站
  12:25
  12:51
  高山温泉
  公交车站
  12:51
  14:09
 5. 5
  05:51 - 08:42
  2h 51min JPY 74,530
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  05:51
  08:42
zoom bar parts