คามาคุระ → ฟุกุจุยะ

出发时间:
02:35 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  05:35 - 09:55
  4h 20min JPY 2,840 IC JPY 2,840 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  05:48
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  07:52
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:01
  08:12
  栃木
  火车站
  北口
  08:12
  08:15
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  08:40
  09:50
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  09:50
  09:55
 2. 2
  05:35 - 09:55
  4h 20min JPY 2,840 IC JPY 2,840 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  06:03
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  07:52
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:01
  08:12
  栃木
  火车站
  北口
  08:12
  08:15
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  08:40
  09:50
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  09:50
  09:55
 3. 3
  05:35 - 09:55
  4h 20min JPY 2,840 IC JPY 2,840 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  06:26
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  06:33
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  07:52
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:01
  08:12
  栃木
  火车站
  北口
  08:12
  08:15
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  08:40
  09:50
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  09:50
  09:55
 4. 4
  05:35 - 09:55
  4h 20min JPY 2,660 IC JPY 2,651 3 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  06:33
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:51
  07:55
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:08
  08:34
  栃木
  火车站
  北口
  08:34
  08:37
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  08:40
  09:50
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  09:50
  09:55
 5. 5
  02:35 - 05:11
  2h 36min JPY 79,740
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  02:35
  05:11
zoom bar parts