คามาคุระ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
05:59 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:25 - 11:42
  5h 17min JPY 45,520 IC JPY 45,510 5 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  06:52
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  06:57
  07:13
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  07:17
  07:28
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  07:28
  07:30
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  10:05
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:30
  10:39
  中洲川端
  火车站
  3号口
  10:39
  10:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  10:52
  11:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  11:38
  11:42
 2. 2
  06:05 - 11:42
  5h 37min JPY 45,520 IC JPY 45,510 4 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  06:33
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  07:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  07:25
  07:27
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  10:05
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:30
  10:39
  中洲川端
  火车站
  3号口
  10:39
  10:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  10:52
  11:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  11:38
  11:42
 3. 3
  06:05 - 12:12
  6h 7min JPY 45,520 IC JPY 45,510 4 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  06:33
  横滨
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  06:46
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  07:14
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  07:14
  07:16
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:25
  10:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:50
  10:59
  中洲川端
  火车站
  3号口
  10:59
  11:06
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:22
  12:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:08
  12:12
 4. 4
  07:36 - 12:42
  5h 6min JPY 40,740 IC JPY 40,736 4 换乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  07:36
  08:01
  横滨
  横浜
  火车站
  东口
  08:01
  08:09
  横滨City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公交车站
  3番のりば
  08:10
  08:34
  羽田机场第1航站楼(机场巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  08:34
  08:39
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:10
  11:15
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:36
  11:45
  中洲川端
  火车站
  3号口
  11:45
  11:52
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:38
  12:42
 5. 5
  05:59 - 18:25
  12h 26min JPY 404,010
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  05:59
  18:25
zoom bar parts