คาวากุจิโกะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
17:51 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  20:12 - 12:46
  16h 34min JPY 13,160 7 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  20:12
  20:15
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  20:15
  22:00
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  22:40
  05:15
  富山站北口
  富山駅北口
  公交车站
  2番のりば
  05:15
  05:21
  富山
  火车站
  正面口
  timetable 时刻表
  05:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  06:16
  津幡
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  07:55
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  09:06
  穴水
  火车站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  09:15
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 2. 2
  19:40 - 12:46
  17h 6min JPY 12,550 IC JPY 12,543 6 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  timetable 时刻表
  19:40
  20:43
  大月
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  22:29
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  22:29
  22:34
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  22:40
  07:00
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  2番のりば
  07:00
  07:04
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 3. 3
  19:40 - 12:46
  17h 6min JPY 14,500 IC JPY 14,489 6 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  timetable 时刻表
  19:40
  20:43
  大月
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  22:44
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  22:44
  22:59
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  23:00
  08:15
  和仓温泉站前
  和倉温泉駅前
  公交车站
  08:15
  08:21
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  timetable 时刻表
  08:33
  09:06
  穴水
  火车站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  09:15
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 4. 4
  20:12 - 13:01
  16h 49min JPY 13,570 6 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  20:12
  20:15
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  20:15
  22:00
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  22:40
  05:15
  富山站北口
  富山駅北口
  公交车站
  2番のりば
  05:15
  05:21
  富山
  火车站
  正面口
  timetable 时刻表
  05:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  06:16
  津幡
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  07:55
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  09:06
  穴水
  火车站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  09:15
  11:07
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  12:23
  13:01
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:01
  13:01
 5. 5
  17:51 - 00:57
  7h 6min JPY 168,800
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  17:51
  00:57
zoom bar parts