คาวากุจิโกะ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
13:38 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  14:07 - 19:03
  4h 56min JPY 11,040 3 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  14:07
  14:10
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  14:10
  15:55
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  15:55
  16:03
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  timetable 时刻表
  16:10
  16:40
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:58
  18:34
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  18:44
  19:03
  直江津
  火车站
  19:03
  19:03
 2. 2
  14:07 - 19:03
  4h 56min JPY 11,040 3 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  14:07
  14:10
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  14:10
  15:55
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  15:55
  16:03
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  timetable 时刻表
  16:14
  16:51
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:58
  18:34
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  18:44
  19:03
  直江津
  火车站
  19:03
  19:03
 3. 3
  14:07 - 19:30
  5h 23min JPY 9,800 3 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  14:07
  14:10
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  14:10
  15:55
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  15:55
  16:03
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  timetable 时刻表
  16:17
  16:59
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:06
  18:00
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  19:30
  直江津
  火车站
  19:30
  19:30
 4. 4
  14:05 - 20:09
  6h 4min JPY 7,320 5 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  14:05
  14:08
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  14:08
  15:01
  石和温泉站
  石和温泉駅
  公交车站
  15:01
  15:06
  石和温泉
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  15:11
  15:19
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  15:26
  16:39
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  17:05
  17:54
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  18:14
  19:00
  妙高高原
  火车站
  timetable 时刻表
  19:17
  20:09
  直江津
  火车站
  20:09
  20:09
 5. 5
  13:38 - 17:10
  3h 32min JPY 112,370
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  13:38
  17:10
zoom bar parts