คาวากุจิโกะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

出发时间:
09:01 01/26, 2022
cancel
 1. 1
  09:07 - 14:04
  4h 57min JPY 3,840 IC JPY 3,842 3 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  09:07
  09:10
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  09:10
  10:55
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  10:55
  11:03
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  timetable 时刻表
  11:04
  11:25
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  11:36
  12:45
  土浦
  火车站
  西口
  12:45
  12:48
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  12:50
  13:12
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  13:12
  14:04
 2. 2
  10:07 - 14:34
  4h 27min JPY 4,860 IC JPY 4,862 4 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  10:07
  10:10
  河口湖站
  河口湖駅
  公交车站
  10:10
  11:55
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  11:55
  12:03
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  timetable 时刻表
  12:04
  12:16
  神田(东京都)
  神田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:19
  12:23
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  12:30
  13:12
  土浦
  火车站
  西口
  13:12
  13:15
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  13:20
  13:42
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  13:42
  14:34
 3. 3
  09:56 - 15:34
  5h 38min JPY 4,310 IC JPY 4,301 3 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:56
  10:55
  大月
  火车站
  timetable 时刻表
  11:05
  直达列车
  继续坐同一列车
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  12:42
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  14:06
  土浦
  火车站
  西口
  14:06
  14:09
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  14:20
  14:42
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  14:42
  15:34
 4. 4
  09:56 - 15:34
  5h 38min JPY 3,970 IC JPY 3,964 5 换乘
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:56
  10:55
  大月
  火车站
  timetable 时刻表
  11:05
  11:42
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:46
  直达列车
  继续坐同一列车
  北野(东京都)
  北野(東京都)
  火车站
  12:31
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  12:39
  13:00
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  13:13
  14:06
  土浦
  火车站
  西口
  14:06
  14:09
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  14:20
  14:42
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  14:42
  15:34
 5. 5
  09:01 - 11:36
  2h 35min JPY 75,870
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  09:01
  11:36
zoom bar parts