ชิโมโนเซกิ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出发时间:
14:33 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  14:52 - 19:19
  4h 27min JPY 28,800 IC JPY 28,785 5 换乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  14:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  15:06
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:14
  15:30
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  15:47
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:20
  17:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  18:00
  18:10
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:12
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  18:41
  三田(东京都)
  三田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:49
  19:07
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  19:07
  19:19
 2. 2
  14:52 - 19:39
  4h 47min JPY 42,650 IC JPY 42,635 4 换乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  14:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  15:06
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  小仓城口
  15:06
  15:11
  小仓站巴士中心
  小倉駅バスセンター
  公交车站
  8番のりば
  15:20
  16:00
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  16:00
  16:02
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:50
  18:15
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  18:20
  18:30
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:32
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  19:01
  三田(东京都)
  三田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:09
  19:27
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  19:27
  19:39
 3. 3
  14:52 - 19:39
  4h 47min JPY 42,650 IC JPY 42,635 5 换乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  14:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  15:06
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:14
  15:32
  朽网
  朽網
  火车站
  空港口
  15:32
  15:35
  朽网站
  朽網駅
  公交车站
  15:57
  16:17
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  16:17
  16:19
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:50
  18:15
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  18:20
  18:30
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:32
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  19:01
  三田(东京都)
  三田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:09
  19:27
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  19:27
  19:39
 4. 4
  16:00 - 20:33
  4h 33min JPY 40,820 IC JPY 40,805 3 换乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  火车站
  16:00
  17:15
  山口宇部机场
  山口宇部空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:45
  19:15
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  19:20
  19:30
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  19:59
  三田(东京都)
  三田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:03
  20:21
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  20:21
  20:33
 5. 5
  14:33 - 02:17
  11h 44min JPY 319,870
  cancel cancel
zoom bar parts