ชิโมโนเซกิ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出发时间:
22:44 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  23:13 - 08:28
  9h 15min JPY 13,910 6 换乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  23:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  23:26
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  23:26
  23:32
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  23:50
  07:00
  日本环球影城
  USJ
  公交车站
  07:00
  07:13
  环球影城
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:22
  07:27
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  07:29
  07:35
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:46
  07:51
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  07:53
  08:01
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  北口
  08:01
  08:04
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  4番乗り場
  08:08
  08:25
  大樋桥
  大樋橋
  公交车站
  08:25
  08:28
 2. 2
  23:13 - 08:40
  9h 27min JPY 13,910 5 换乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  23:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  23:26
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  23:26
  23:32
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  23:50
  07:00
  日本环球影城
  USJ
  公交车站
  07:00
  07:13
  环球影城
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:22
  07:27
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  07:29
  07:35
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:54
  08:09
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  西口
  08:09
  08:12
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  08:18
  08:37
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  08:37
  08:40
 3. 3
  23:13 - 08:40
  9h 27min JPY 13,910 5 换乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  23:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  23:26
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  23:26
  23:32
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  23:50
  07:00
  日本环球影城
  USJ
  公交车站
  07:00
  07:13
  环球影城
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:22
  07:27
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  07:43
  07:49
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:54
  08:09
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  西口
  08:09
  08:12
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  08:18
  08:37
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  08:37
  08:40
 4. 4
  23:13 - 08:42
  9h 29min JPY 13,910 5 换乘
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  23:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  23:26
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  23:26
  23:32
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  23:50
  07:00
  日本环球影城
  USJ
  公交车站
  07:00
  07:13
  环球影城
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:22
  07:27
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  07:43
  07:49
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:54
  08:09
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  北口
  08:09
  08:12
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  4番乗り場
  08:19
  08:39
  大樋桥
  大樋橋
  公交车站
  08:39
  08:42
 5. 5
  22:44 - 04:39
  5h 55min JPY 191,370
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  22:44
  04:39
zoom bar parts