โอคายาม่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
10:59 07/24, 2021
cancel
  1. 1
    11:58 - 19:46
    7h 48min JPY 15,150 3 换乘
    cancel cancel
    โอคายาม่า
    岡山
    火车站
    timetable 时刻表
    11:58
    12:59
    京都
    火车站
    timetable 时刻表
    13:10
    直达列车
    继续坐同一列车
    敦贺
    敦賀
    火车站
    15:26
    金泽
    金沢
    火车站
    西口
    15:26
    15:32
    金泽站西口
    金沢駅西口
    公交车站
    7番のりば
    15:40
    17:54
    轮岛站前
    輪島駅前
    公交车站
    17:54
    17:57
    轮岛站前
    輪島駅前
    公交车站
    18:05
    18:38
    曾曾木口
    曽々木口
    公交车站
    18:38
    19:46
  2. 2
    11:53 - 19:46
    7h 53min JPY 14,280 3 换乘
    cancel cancel
    โอคายาม่า
    岡山
    火车站
    timetable 时刻表
    11:53
    12:38
    新大阪
    火车站
    timetable 时刻表
    12:46
    15:26
    金泽
    金沢
    火车站
    西口
    15:26
    15:32
    金泽站西口
    金沢駅西口
    公交车站
    7番のりば
    15:40
    17:54
    轮岛站前
    輪島駅前
    公交车站
    17:54
    17:57
    轮岛站前
    輪島駅前
    公交车站
    18:05
    18:38
    曾曾木口
    曽々木口
    公交车站
    18:38
    19:46
  3. 3
    14:58 - 08:56
    17h 58min JPY 15,150 3 换乘
    cancel cancel
    โอคายาม่า
    岡山
    火车站
    timetable 时刻表
    14:58
    15:59
    京都
    火车站
    timetable 时刻表
    16:10
    直达列车
    继续坐同一列车
    敦贺
    敦賀
    火车站
    18:27
    金泽
    金沢
    火车站
    西口
    18:27
    18:33
    金泽站西口
    金沢駅西口
    公交车站
    7番のりば
    19:00
    21:26
    轮岛站前
    輪島駅前
    公交车站
    21:26
    21:29
    轮岛站前
    輪島駅前
    公交车站
    07:15
    07:48
    曾曾木口
    曽々木口
    公交车站
    07:48
    08:56
  4. 4
    16:23 - 10:01
    17h 38min JPY 15,740 6 换乘
    cancel cancel
    โอคายาม่า
    岡山
    火车站
    timetable 时刻表
    16:23
    17:22
    京都
    火车站
    timetable 时刻表
    17:40
    直达列车
    继续坐同一列车
    敦贺
    敦賀
    火车站
    19:55
    金泽
    金沢
    火车站
    timetable 时刻表
    20:25
    直达列车
    继续坐同一列车
    津幡
    火车站
    21:52
    七尾
    火车站
    timetable 时刻表
    22:00
    直达列车
    继续坐同一列车
    和仓温泉
    和倉温泉
    火车站
    22:39
    穴水
    火车站
    22:39
    22:42
    穴水站前
    穴水駅前
    公交车站
    07:20
    07:59
    轮岛站前
    輪島駅前
    公交车站
    07:59
    08:02
    轮岛站前
    輪島駅前
    公交车站
    09:10
    09:43
    曾曾木口
    曽々木口
    公交车站
    09:50
    10:01
    珠洲盐田村
    珠洲塩田村
    公交车站
    10:01
    10:01
  5. 5
    10:59 - 18:42
    7h 43min JPY 190,090
    cancel cancel
    โอคายาม่า
    岡山
    10:59
    18:42
zoom bar parts