โอคายาม่า → โคมาจิโนะยะคาตะ

出发时间:
23:18 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  06:05 - 11:54
  5h 49min JPY 37,840 IC JPY 37,834 5 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  西口
  06:05
  06:10
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  21番のりば
  06:10
  06:40
  冈山桃太郎机场
  岡山桃太郎空港
  公交车站
  06:40
  06:42
  冈山机场
  岡山空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:20
  08:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  08:30
  08:40
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:40
  09:03
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  09:07
  09:21
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  09:30
  10:15
  土浦
  火车站
  西口
  10:15
  10:18
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  10:35
  11:02
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  11:02
  11:54
 2. 2
  23:25 - 12:44
  13h 19min JPY 14,150 IC JPY 14,145 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  西口
  23:25
  23:30
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  23:30
  09:05
  横滨City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公交车站
  09:05
  09:15
  横滨
  横浜
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  09:19
  09:41
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  11:10
  土浦
  火车站
  西口
  11:10
  11:13
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  11:25
  11:52
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  11:52
  12:44
 3. 3
  23:25 - 12:44
  13h 19min JPY 14,190 IC JPY 14,194 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  西口
  23:25
  23:30
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  23:30
  09:05
  横滨City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公交车站
  09:05
  09:16
  横滨
  横浜
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  09:16
  09:59
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:03
  11:10
  土浦
  火车站
  西口
  11:10
  11:13
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  11:25
  11:52
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  11:52
  12:44
 4. 4
  23:25 - 13:04
  13h 39min JPY 14,190 IC JPY 14,194 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  西口
  23:25
  23:30
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  23:30
  09:05
  横滨City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公交车站
  09:05
  09:16
  横滨
  横浜
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  09:16
  09:59
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:26
  11:44
  土浦
  火车站
  西口
  11:44
  11:47
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  11:50
  12:12
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  12:12
  13:04
 5. 5
  23:18 - 08:04
  8h 46min JPY 294,570
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  23:18
  08:04
zoom bar parts