โอคายาม่า → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

出发时间:
02:24 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  06:18 - 10:29
  4h 11min JPY 10,050 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:18
  07:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  07:33
  07:52
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  09:01
  武生
  火车站
  东口
  09:01
  10:29
 2. 2
  06:18 - 11:48
  5h 30min JPY 9,090 4 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:18
  07:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:25
  08:20
  山科
  火车站
  timetable 时刻表
  08:28
  直达列车
  继续坐同一列车
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  09:50
  敦贺
  敦賀
  火车站
  timetable 时刻表
  09:53
  10:28
  武生
  火车站
  西口
  10:28
  10:30
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  11:17
  11:46
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  11:46
  11:48
 3. 3
  06:04 - 11:48
  5h 44min JPY 10,190 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:04
  07:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:44
  09:23
  武生
  火车站
  西口
  09:23
  09:25
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  11:17
  11:46
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  11:46
  11:48
 4. 4
  06:04 - 11:48
  5h 44min JPY 9,090 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:04
  06:40
  西明石
  火车站
  timetable 时刻表
  06:57
  直达列车
  继续坐同一列车
  山科
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  09:50
  敦贺
  敦賀
  火车站
  timetable 时刻表
  09:53
  10:28
  武生
  火车站
  西口
  10:28
  10:30
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  11:17
  11:46
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  11:46
  11:48
 5. 5
  02:24 - 06:44
  4h 20min JPY 139,650
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  02:24
  06:44
zoom bar parts