โอคายาม่า → ฮาเอโนะซากิ

出发时间:
16:39 05/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:52 - 21:18
  4h 26min JPY 14,590 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  16:52
  18:34
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  18:49
  19:01
  新鸟栖
  新鳥栖
  火车站
  timetable 时刻表
  19:14
  直达列车
  继续坐同一列车
  肥前山口
  火车站
  20:53
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  21:11
  21:18
  南风崎
  南風崎
  火车站
  21:18
  21:18
 2. 2
  18:08 - 22:06
  3h 58min JPY 15,220 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:08
  20:10
  新鸟栖
  新鳥栖
  火车站
  timetable 时刻表
  20:22
  20:46
  肥前山口
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  21:41
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  21:48
  21:53
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  火车站
  西口
  21:53
  22:06
 3. 3
  18:08 - 22:13
  4h 5min JPY 15,220 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:08
  20:10
  新鸟栖
  新鳥栖
  火车站
  timetable 时刻表
  20:22
  20:46
  肥前山口
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  21:41
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  22:06
  22:13
  南风崎
  南風崎
  火车站
  22:13
  22:13
 4. 4
  17:23 - 22:13
  4h 50min JPY 15,190 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  17:23
  19:06
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  19:33
  21:19
  早岐
  火车站
  timetable 时刻表
  22:06
  22:13
  南风崎
  南風崎
  火车站
  22:13
  22:13
 5. 5
  16:39 - 23:09
  6h 30min JPY 185,930
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  16:39
  23:09
zoom bar parts