โอคายาม่า → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

出发时间:
03:37 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  06:51 - 11:41
  4h 50min JPY 18,440 1 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:51
  09:02
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  09:09
  11:16
  丰后竹田
  豊後竹田
  火车站
  11:16
  11:41
 2. 2
  06:51 - 12:03
  5h 12min JPY 18,600 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:51
  09:02
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  09:09
  11:16
  丰后竹田
  豊後竹田
  火车站
  11:16
  11:18
  竹田站前(大分县)
  竹田駅前(大分県)
  公交车站
  11:51
  11:58
  竹田营业所
  竹田営業所
  公交车站
  11:58
  12:03
 3. 3
  07:41 - 12:16
  4h 35min JPY 15,680 2 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:41
  09:10
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:17
  10:44
  大分
  火车站
  府内中央口〔北口〕
  10:44
  10:54
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公交车站
  10:54
  12:05
  竹田玉来
  公交车站
  12:05
  12:16
 4. 4
  07:41 - 12:33
  4h 52min JPY 15,040 3 换乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:41
  09:10
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:17
  10:44
  大分
  火车站
  timetable 时刻表
  10:54
  12:07
  丰后竹田
  豊後竹田
  火车站
  12:07
  12:09
  竹田站前(大分县)
  竹田駅前(大分県)
  公交车站
  12:21
  12:28
  竹田营业所
  竹田営業所
  公交车站
  12:28
  12:33
 5. 5
  03:37 - 10:22
  6h 45min JPY 215,370
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  03:37
  10:22
zoom bar parts