โยโกฮาม่า → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出发时间:
07:50 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  07:53 - 11:13
  3h 20min JPY 25,990 IC JPY 25,984 3 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  07:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  08:26
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  08:26
  08:28
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  10:10
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:15
  10:20
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  10:34
  10:49
  阪急伊丹
  公交车站
  9番乗り場
  10:49
  10:52
  阪急伊丹
  公交车站
  4番乗り場
  10:56
  11:10
  大樋桥
  大樋橋
  公交车站
  11:10
  11:13
 2. 2
  08:24 - 11:30
  3h 6min JPY 25,990 IC JPY 25,984 4 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  08:40
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  08:46
  08:58
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  08:58
  09:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:30
  10:40
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:45
  10:50
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  10:54
  11:09
  阪急伊丹
  公交车站
  9番乗り場
  11:09
  11:12
  阪急伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  11:14
  11:27
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  11:27
  11:30
 3. 3
  07:58 - 11:30
  3h 32min JPY 14,080 4 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  07:58
  直达列车
  继续坐同一列车
  东神奈川
  東神奈川
  火车站
  08:11
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  10:30
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:39
  10:43
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:45
  直达列车
  继续坐同一列车
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  11:01
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  西口
  11:01
  11:04
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  11:08
  11:27
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  11:27
  11:30
 4. 4
  07:56 - 11:36
  3h 40min JPY 14,330 IC JPY 14,322 4 换乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  07:56
  08:07
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  10:30
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:39
  10:50
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  10:59
  11:05
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  北口
  11:05
  11:08
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  4番乗り場
  11:13
  11:33
  大樋桥
  大樋橋
  公交车站
  11:33
  11:36
 5. 5
  07:50 - 13:42
  5h 52min JPY 195,720
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  07:50
  13:42
zoom bar parts