สนามบินนานาชาติฮาเนดะ → สนามบินโทยาม่า

出发时间:
08:20 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  08:55 - 09:55
  1h 0min JPY 24,600 无换乘
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  09:55
 2. 2
  08:21 - 12:10
  3h 49min JPY 7,320 IC JPY 7,312 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  08:21
  08:28
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  第1候机楼口
  timetable 时刻表
  08:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  08:55
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:02
  09:11
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:20
  11:33
  富山
  火车站
  正面口
  11:33
  11:41
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  11:45
  12:09
  富山空港(バス)
  公交车站
  12:09
  12:10
 3. 3
  09:42 - 14:10
  4h 28min JPY 13,150 IC JPY 13,142 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  09:42
  09:49
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  第1候机楼口
  timetable 时刻表
  09:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  10:09
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:17
  10:25
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:32
  13:15
  富山
  火车站
  正面口
  13:15
  13:23
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  13:45
  14:09
  富山空港(バス)
  公交车站
  14:09
  14:10
 4. 4
  10:31 - 15:25
  4h 54min JPY 13,150 IC JPY 13,142 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  10:31
  10:38
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  第1候机楼口
  timetable 时刻表
  10:41
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  10:57
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:04
  11:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  11:24
  13:56
  富山
  火车站
  正面口
  13:56
  14:04
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  15:00
  15:24
  富山空港(バス)
  公交车站
  15:24
  15:25
 5. 5
  08:20 - 13:44
  5h 24min JPY 131,110
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  08:20
  13:44
zoom bar parts