สนามบินนานาชาติฮาเนดะ → สนามบินทตโตริ

出发时间:
05:57 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:10 - 10:25
  1h 15min JPY 30,800 无换乘
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:10
  10:25
 2. 2
  07:10 - 14:03
  6h 53min JPY 35,990 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:10
  08:40
  出云机场
  出雲空港
  机场
  08:45
  08:48
  出雲空港(バス)
  公交车站
  08:55
  09:30
  松江站
  松江駅
  公交车站
  09:30
  09:37
  松江
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  10:06
  10:43
  米子
  火车站
  timetable 时刻表
  10:48
  11:51
  松崎(鸟取县)
  松崎(鳥取県)
  火车站
  11:51
  11:55
  松崎站前
  松崎駅前
  公交车站
  13:20
  14:00
  鳥取空港(バス)
  公交车站
  14:00
  14:03
 3. 3
  16:40 - 17:55
  1h 15min JPY 30,800 无换乘
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  16:40
  17:55
 4. 4
  16:55 - 06:28
  13h 33min JPY 36,750 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  16:55
  18:20
  出云机场
  出雲空港
  机场
  18:25
  18:28
  出雲空港(バス)
  公交车站
  18:30
  19:05
  松江站
  松江駅
  公交车站
  19:05
  19:13
  松江
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  21:04
  21:27
  米子
  火车站
  timetable 时刻表
  22:14
  23:27
  松崎(鸟取县)
  松崎(鳥取県)
  火车站
  23:27
  23:31
  松崎站前
  松崎駅前
  公交车站
  05:45
  06:25
  鳥取空港(バス)
  公交车站
  06:25
  06:28
 5. 5
  05:57 - 14:06
  8h 9min JPY 245,300
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  05:57
  14:06
zoom bar parts