สนามบินฮาเนดะ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

出发时间:
12:39 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  13:11 - 17:43
  4h 32min JPY 12,140 IC JPY 12,132 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  13:11
  13:17
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  13:20
  13:38
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  13:44
  13:50
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:00
  17:08
  樱桃东根
  さくらんぼ東根
  火车站
  东口
  17:08
  17:43
 2. 2
  13:11 - 17:43
  4h 32min JPY 11,940 IC JPY 11,932 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  13:11
  13:18
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  第1候机楼口
  timetable 时刻表
  13:21
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  13:36
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  13:40
  13:51
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:00
  17:08
  樱桃东根
  さくらんぼ東根
  火车站
  东口
  17:08
  17:43
 3. 3
  13:01 - 17:43
  4h 42min JPY 11,940 IC JPY 11,932 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  13:01
  13:08
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  第1候机楼口
  timetable 时刻表
  13:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  13:26
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  13:40
  13:48
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:00
  17:08
  樱桃东根
  さくらんぼ東根
  火车站
  东口
  17:08
  17:43
 4. 4
  17:40 - 19:55
  2h 15min JPY 18,700 无换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  17:40
  18:40
  山形机场
  山形空港
  机场
  18:45
  19:55
 5. 5
  12:39 - 17:50
  5h 11min JPY 150,870
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  12:39
  17:50
zoom bar parts