สนามบินฮาเนดะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
06:12 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:20 - 10:12
  3h 52min JPY 26,750 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:36
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 2. 2
  06:20 - 10:12
  3h 52min JPY 26,810 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  09:08
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:08
  09:15
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:22
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 3. 3
  06:20 - 10:12
  3h 52min JPY 26,750 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:45
  福冈机场第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公交车站
  09:12
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 4. 4
  07:05 - 10:27
  3h 22min JPY 42,300 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  09:00
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:21
  09:29
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:29
  09:36
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:37
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:23
  10:27
 5. 5
  06:12 - 18:46
  12h 34min JPY 389,480
  cancel cancel
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  06:12
  18:46
zoom bar parts