อุโนะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出发时间:
11:07 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  11:38 - 18:50
  7h 12min JPY 54,780 5 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:19
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:53
  13:38
  新大阪
  火车站
  中央口
  13:38
  13:48
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  1番のりば
  14:10
  14:40
  大阪国际机场(北候机楼)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  公交车站
  14:40
  14:45
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  15:20
  17:05
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:30
  18:42
  南小樽
  火车站
  18:42
  18:50
 2. 2
  11:38 - 18:50
  7h 12min JPY 54,780 5 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:09
  12:29
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:58
  13:43
  新大阪
  火车站
  中央口
  13:43
  13:53
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  1番のりば
  14:10
  14:40
  大阪国际机场(北候机楼)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  公交车站
  14:40
  14:45
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  15:20
  17:05
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:30
  18:42
  南小樽
  火车站
  18:42
  18:50
 3. 3
  11:38 - 18:50
  7h 12min JPY 54,780 5 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:19
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:58
  13:43
  新大阪
  火车站
  中央口
  13:43
  13:53
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  1番のりば
  14:10
  14:35
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  14:35
  14:41
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  15:20
  17:05
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:30
  18:42
  南小樽
  火车站
  18:42
  18:50
 4. 4
  11:38 - 18:50
  7h 12min JPY 54,780 5 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:09
  12:29
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:58
  13:43
  新大阪
  火车站
  中央口
  13:43
  13:53
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  1番のりば
  14:10
  14:35
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  14:35
  14:41
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  15:20
  17:05
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:30
  18:42
  南小樽
  火车站
  18:42
  18:50
 5. 5
  11:07 - 11:55
  24h 48min JPY 510,350
  cancel cancel
zoom bar parts