อุโนะ → ซึทาญ่า

出发时间:
04:28 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  05:01 - 11:09
  6h 8min JPY 14,400 2 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:01
  直达列车
  继续坐同一列车
  茶屋町
  火车站
  06:07
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:18
  07:58
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:43
  10:56
  高山
  火车站
  东口
  10:56
  11:09
 2. 2
  05:01 - 11:09
  6h 8min JPY 14,400 3 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:01
  05:24
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  05:28
  05:45
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  08:19
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:43
  10:56
  高山
  火车站
  东口
  10:56
  11:09
 3. 3
  05:01 - 11:13
  6h 12min JPY 14,500 3 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:01
  直达列车
  继续坐同一列车
  茶屋町
  火车站
  06:07
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:18
  07:58
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:43
  10:56
  高山
  火车站
  东口
  10:56
  10:59
  飞騨农协高山分店前
  飛騨農協高山支店前
  公交车站
  11:01
  11:11
  高信本店前
  公交车站
  11:11
  11:13
 4. 4
  05:01 - 11:13
  6h 12min JPY 14,500 3 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:01
  直达列车
  继续坐同一列车
  茶屋町
  火车站
  06:07
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  08:19
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:43
  10:56
  高山
  火车站
  东口
  10:56
  11:02
  老健Hanasato前
  老健はなさと前
  公交车站
  11:02
  11:11
  高信本店前
  公交车站
  11:11
  11:13
 5. 5
  04:28 - 10:41
  6h 13min JPY 191,600
  cancel cancel
  อุโนะ
  04:28
  10:41
zoom bar parts