อุโนะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出发时间:
15:22 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  15:42 - 20:01
  4h 19min JPY 11,820 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  16:05
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  16:19
  16:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  16:52
  18:18
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  18:43
  下关
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  18:59
  19:36
  川棚温泉
  火车站
  19:36
  20:01
 2. 2
  15:42 - 20:01
  4h 19min JPY 11,820 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  16:05
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  16:09
  16:29
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  16:48
  18:13
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  18:43
  下关
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  18:59
  19:36
  川棚温泉
  火车站
  19:36
  20:01
 3. 3
  15:42 - 20:21
  4h 39min JPY 12,280 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  16:05
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  16:09
  16:29
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  16:52
  18:18
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  18:43
  下关
  下関
  火车站
  东口
  18:43
  18:48
  下关站
  下関駅
  公交车站
  3番のりば
  19:05
  直达列车
  继续坐同一列车
  丰洋台3丁目
  豊洋台三丁目
  公交车站
  20:16
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  20:16
  20:21
 4. 4
  15:42 - 20:21
  4h 39min JPY 12,140 5 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  16:05
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  16:19
  16:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  16:52
  18:18
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  18:43
  下关
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  18:59
  19:28
  梅峠
  梅ヶ峠
  火车站
  19:28
  19:30
  梅峠
  梅ケ峠
  公交车站
  19:55
  直达列车
  继续坐同一列车
  丰洋台3丁目
  豊洋台三丁目
  公交车站
  20:16
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  20:16
  20:21
 5. 5
  15:22 - 20:03
  4h 41min JPY 122,970
  cancel cancel
  อุโนะ
  15:22
  20:03
zoom bar parts