อุสึโนะมิยะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

出发时间:
18:49 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  18:58 - 23:57
  4h 59min JPY 7,150 2 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  18:58
  19:23
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:57
  20:21
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  20:35
  直达列车
  继续坐同一列车
  涩川
  渋川
  火车站
  21:06
  金岛(群马县)
  金島(群馬県)
  火车站
  21:06
  23:57
 2. 2
  19:29 - 01:08
  5h 39min JPY 2,310 2 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  19:29
  19:55
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  20:06
  21:52
  新前桥
  新前橋
  火车站
  timetable 时刻表
  21:57
  直达列车
  继续坐同一列车
  涩川
  渋川
  火车站
  22:17
  金岛(群马县)
  金島(群馬県)
  火车站
  22:17
  01:08
 3. 3
  19:13 - 01:08
  5h 55min JPY 2,310 2 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  19:13
  19:43
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  20:06
  21:52
  新前桥
  新前橋
  火车站
  timetable 时刻表
  21:57
  直达列车
  继续坐同一列车
  涩川
  渋川
  火车站
  22:17
  金岛(群马县)
  金島(群馬県)
  火车站
  22:17
  01:08
 4. 4
  19:00 - 01:08
  6h 8min JPY 2,310 2 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  19:00
  19:29
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  20:06
  21:52
  新前桥
  新前橋
  火车站
  timetable 时刻表
  21:57
  直达列车
  继续坐同一列车
  涩川
  渋川
  火车站
  22:17
  金岛(群马县)
  金島(群馬県)
  火车站
  22:17
  01:08
 5. 5
  18:49 - 20:47
  1h 58min JPY 46,830
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  18:49
  20:47
zoom bar parts