อุสึโนะมิยะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出发时间:
05:54 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:38 - 08:38
  2h 0min JPY 8,580 1 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  07:06
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:18
  08:26
  上田
  火车站
  温泉口
  08:26
  08:38
 2. 2
  06:11 - 09:13
  3h 2min JPY 6,710 1 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:11
  07:35
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:50
  09:01
  上田
  火车站
  温泉口
  09:01
  09:13
 3. 3
  05:56 - 09:13
  3h 17min JPY 6,710 1 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  05:56
  07:22
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:50
  09:01
  上田
  火车站
  温泉口
  09:01
  09:13
 4. 4
  06:33 - 09:29
  2h 56min JPY 6,710 1 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:33
  07:56
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  09:17
  上田
  火车站
  温泉口
  09:17
  09:29
 5. 5
  05:54 - 08:36
  2h 42min JPY 71,850
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  05:54
  08:36
zoom bar parts