อุสึโนะมิยะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
02:04 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  06:26 - 11:11
  4h 45min JPY 6,210 5 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:26
  06:54
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  07:07
  武藏浦和
  武蔵浦和
  火车站
  timetable 时刻表
  07:12
  07:39
  西国分寺
  火车站
  timetable 时刻表
  07:46
  07:51
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  07:53
  09:08
  甲府
  火车站
  南口
  09:08
  09:13
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  09:44
  11:11
 2. 2
  05:13 - 11:11
  5h 58min JPY 4,340 IC JPY 4,340 2 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  05:13
  07:15
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  09:08
  甲府
  火车站
  南口
  09:08
  09:13
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:15
  09:44
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  09:44
  11:11
 3. 3
  04:37 - 11:41
  7h 4min JPY 4,780 IC JPY 4,780 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  04:37
  06:08
  赤羽
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  06:31
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  06:31
  06:36
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  09:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  09:15
  09:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:45
  10:14
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  10:14
  11:41
 4. 4
  04:37 - 11:41
  7h 4min JPY 4,340 IC JPY 4,340 5 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  04:37
  05:56
  埼玉新都心
  さいたま新都心
  火车站
  timetable 时刻表
  06:16
  06:28
  南浦和
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  07:07
  西国分寺
  火车站
  timetable 时刻表
  07:12
  07:41
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:42
  09:21
  甲府
  火车站
  南口
  09:21
  09:26
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:45
  10:14
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  10:14
  11:41
 5. 5
  02:04 - 05:22
  3h 18min JPY 97,820
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  02:04
  05:22
zoom bar parts