อุสึโนะมิยะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
01:55 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  03:16 - 10:05
  6h 49min JPY 30,550 4 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  西口
  03:16
  03:20
  JR宇都宫站西口
  宇都宮駅西口
  公交车站
  16番のりば
  03:20
  05:45
  羽田机场第1航站楼(机场巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  05:45
  05:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:47
  08:53
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  09:02
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  09:46
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  09:46
  09:50
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:01
  10:05
 2. 2
  03:56 - 10:27
  6h 31min JPY 46,000 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  西口
  03:56
  04:00
  JR宇都宫站西口
  宇都宮駅西口
  公交车站
  16番のりば
  04:00
  06:30
  羽田机场第1航站楼(机场巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  06:30
  06:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  09:00
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:21
  09:30
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:30
  09:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:37
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:23
  10:27
 3. 3
  03:16 - 10:27
  7h 11min JPY 30,450 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  西口
  03:16
  03:20
  JR宇都宫站西口
  宇都宮駅西口
  公交车站
  16番のりば
  03:20
  05:45
  羽田机场第1航站楼(机场巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  05:45
  05:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:36
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:37
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  10:00
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:23
  10:27
 4. 4
  03:16 - 10:27
  7h 11min JPY 46,000 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  西口
  03:16
  03:20
  JR宇都宫站西口
  宇都宮駅西口
  公交车站
  16番のりば
  03:20
  05:45
  羽田机场第1航站楼(机场巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  05:45
  05:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  09:00
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:21
  09:30
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:30
  09:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:37
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:23
  10:27
 5. 5
  01:55 - 15:54
  13h 59min JPY 478,010
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  01:55
  15:54
zoom bar parts