อุสึโนะมิยะ → สตูดิโอAN

出发时间:
08:24 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  08:33 - 13:50
  5h 17min JPY 46,150 IC JPY 46,142 4 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  08:33
  09:28
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:35
  09:44
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:54
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  10:18
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  10:18
  10:20
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:05
  13:05
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:29
  13:43
  赤坂(福冈县)
  赤坂(福岡県)
  火车站
  5号口
  13:43
  13:50
 2. 2
  09:06 - 14:51
  5h 45min JPY 43,640 IC JPY 43,632 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  09:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  11:04
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  11:28
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  11:28
  11:30
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  12:05
  14:05
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:30
  14:44
  赤坂(福冈县)
  赤坂(福岡県)
  火车站
  5号口
  14:44
  14:51
 3. 3
  08:54 - 14:51
  5h 57min JPY 43,640 IC JPY 43,632 4 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  08:54
  10:26
  赤羽
  火车站
  timetable 时刻表
  10:33
  11:06
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  11:28
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  11:28
  11:30
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  12:05
  14:05
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:30
  14:44
  赤坂(福冈县)
  赤坂(福岡県)
  火车站
  5号口
  14:44
  14:51
 4. 4
  09:36 - 15:05
  5h 29min JPY 39,040 IC JPY 39,032 4 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  09:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  10:56
  赤羽
  火车站
  timetable 时刻表
  10:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  11:25
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:33
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  11:48
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  11:48
  11:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  12:20
  14:20
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:44
  14:58
  赤坂(福冈县)
  赤坂(福岡県)
  火车站
  5号口
  14:58
  15:05
 5. 5
  08:24 - 22:37
  14h 13min JPY 424,030
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  08:24
  22:37
zoom bar parts