อินาริ (JR) → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
14:41 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:29 - 19:36
  4h 7min JPY 10,790 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  15:29
  15:34
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  17:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:09
  19:12
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  19:20
  19:36
  直江津
  火车站
  19:36
  19:36
 2. 2
  15:09 - 19:36
  4h 27min JPY 10,790 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  15:09
  15:14
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  17:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:09
  19:12
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  19:20
  19:36
  直江津
  火车站
  19:36
  19:36
 3. 3
  15:29 - 21:17
  5h 48min JPY 10,270 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  15:29
  15:34
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  17:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  17:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  20:04
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:07
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  21:17
  直江津
  火车站
  21:17
  21:17
 4. 4
  14:59 - 21:17
  6h 18min JPY 10,270 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  14:59
  15:04
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  15:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  17:26
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  17:39
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  19:52
  糸鱼川
  糸魚川
  火车站
  timetable 时刻表
  20:36
  21:17
  直江津
  火车站
  21:17
  21:17
 5. 5
  14:41 - 19:53
  5h 12min JPY 150,420
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  14:41
  19:53
zoom bar parts