อินาริ (JR) → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
22:34 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  23:30 - 08:01
  8h 31min JPY 2,420 4 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  23:30
  23:35
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  23:46
  00:50
  近江今津
  火车站
  timetable 时刻表
  06:10
  06:29
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  06:29
  06:34
  盐津站前
  塩津駅前
  公交车站
  06:34
  06:49
  木之本巴士总站
  木之本バスターミナル
  公交车站
  07:05
  07:20
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  07:20
  08:01
 2. 2
  23:10 - 08:01
  8h 51min JPY 2,070 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  23:10
  23:15
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  23:37
  00:46
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:42
  06:05
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  06:05
  06:07
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  07:04
  07:20
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  07:20
  08:01
 3. 3
  22:43 - 08:01
  9h 18min JPY 2,070 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  22:43
  22:48
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  23:16
  00:26
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:42
  06:05
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  06:05
  06:07
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  07:04
  07:20
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  07:20
  08:01
 4. 4
  05:40 - 08:42
  3h 2min JPY 2,680 2 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  05:40
  05:45
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:24
  06:44
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  06:51
  07:15
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  07:15
  08:42
 5. 5
  22:34 - 00:10
  1h 36min JPY 48,480
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  22:34
  00:10
zoom bar parts