นันบะ (โอซาก้าเมโทร) → ฮามะโอสึ A-Qus

出发时间:
16:19 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  16:27 - 17:38
  1h 11min JPY 1,220 1 换乘
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  16:27
  16:36
  梅田(大阪Metro地铁)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  16:36
  16:43
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:45
  17:25
  大津
  火车站
  北口
  17:25
  17:38
 2. 2
  16:21 - 17:38
  1h 17min JPY 1,140 1 换乘
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  16:21
  16:37
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:50
  17:25
  大津
  火车站
  北口
  17:25
  17:38
 3. 3
  16:27 - 17:41
  1h 14min JPY 1,430 2 换乘
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  16:27
  16:36
  梅田(大阪Metro地铁)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  16:36
  16:43
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:45
  17:25
  大津
  火车站
  北口
  17:25
  17:27
  大津站(滋贺县)
  大津駅(滋賀県)
  公交车站
  17:33
  17:36
  滨町(滋贺县)
  浜町(滋賀県)
  公交车站
  17:36
  17:41
 4. 4
  16:21 - 17:41
  1h 20min JPY 1,430 2 换乘
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  16:21
  16:29
  梅田(大阪Metro地铁)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  16:29
  16:36
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:45
  17:25
  大津
  火车站
  北口
  17:25
  17:27
  大津站(滋贺县)
  大津駅(滋賀県)
  公交车站
  17:33
  17:36
  滨町(滋贺县)
  浜町(滋賀県)
  公交车站
  17:36
  17:41
 5. 5
  16:19 - 17:19
  1h 0min JPY 24,990
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  16:19
  17:19
zoom bar parts