นันบะ (โอซาก้าเมโทร) → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
03:48 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  05:29 - 09:42
  4h 13min JPY 16,180 3 换乘
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  05:29
  05:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  08:28
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:38
  08:41
  中洲川端
  火车站
  3号口
  08:41
  08:48
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  08:52
  09:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  09:38
  09:42
 2. 2
  05:50 - 10:05
  4h 15min JPY 26,490 4 换乘
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  7号口
  05:50
  06:00
  难波(巴士)
  なんば(空港連絡バス)
  公交车站
  06:00
  06:25
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  06:25
  06:31
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:47
  08:53
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  09:02
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  09:46
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  09:46
  09:50
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:01
  10:05
 3. 3
  05:29 - 10:05
  4h 36min JPY 15,340 5 换乘
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  05:29
  05:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  08:11
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:26
  08:50
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  09:20
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  09:24
  09:39
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  09:39
  09:43
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:01
  10:05
 4. 4
  05:50 - 10:16
  4h 26min JPY 26,190 2 换乘
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  7号口
  05:50
  06:00
  难波(巴士)
  なんば(空港連絡バス)
  公交车站
  06:00
  06:25
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  06:25
  06:31
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:36
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:59
  堀池
  公交车站
  09:59
  10:16
 5. 5
  03:48 - 10:50
  7h 2min JPY 248,900
  cancel cancel
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  03:48
  10:50
zoom bar parts