ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์เก็นไซแผนก

出发时间:
07:51 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  07:51 - 08:10
  19min
  cancel cancel
 2. 2
  08:08 - 08:15
  7min JPY 170 无换乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:08
  08:11
  竹冈站前
  竹岡駅前
  公交车站
  08:11
  08:14
  大师口(千叶县)
  大師口(千葉県)
  公交车站
  08:14
  08:15
 3. 3
  07:51 - 07:53
  2min JPY 600
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  07:53
zoom bar parts