ทาเกะโอกะ → ไซโตร้านตัดผมชาย

出发时间:
07:51 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  07:51 - 07:57
  6min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  07:57
 2. 2
  07:58 - 08:02
  4min JPY 160 无换乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:58
  08:01
  竹冈站前
  竹岡駅前
  公交车站
  08:01
  08:02
  萩生(千叶县)
  萩生(千葉県)
  公交车站
  08:02
  08:02
 3. 3
  07:51 - 07:52
  1min JPY 500
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  07:52
zoom bar parts